Varför BMS

BMS (Battery Management System)

Det är extremt viktigt att varje individuell cell i ett LiFePO4-batteri skyddas mot över- och underspänning samt mot övertemperatur. En dålig och/eller under dimensionerad BMS kan förstöra batteriet helt. En BSM ska ha koll på att batteriet inte utsätts för överspänning (14,6V) och inte utsätt för underspänning (10V). I båda fallen ska BMSen skydda batteriet och stänga av ingående respektive utgående ström samt att BMS bör kunna balansera cellerna så man får ut maximal kapacitet av batteriet.

Ni kan också se "Varför LiFePO4 och BMS"

Laddning

De flesta tillverkare av litiumbatterier anger att de bör laddas med så kallad "CCCV"-teknik (Constant-current constant-voltage laddare) för att uppnå bästa resultat. Det betyder att laddning skall ge konstant ström under laddförloppet och att laddningen avslutas med konstant spänning och avtagande ström. Det innebär att de kan laddas med både liten och stor ström. Med liten ström menas att det kan ta upp 10 timmar att ladda dem fulla och med stor menar vi så stor laddström som maximalt rekommenderas av tillverkaren.

Laddning och urladdning mäts i C mot batteriets AH t.ex. om batteriet är ett 12V 100AH batteri och batteriet kan laddas med 1C, så innebär det att tillverkaren rekommenderar att man laddar med max 100AH, står det 0,1C så blir det 10% av 100AH vilket innebär max laddning med 10AH.

Vid ur laddning t-ex kan det stå Max discharge current 4C och Peak discharge current 5C och det innebär 4 eller 5 x 100AH = 400AH eller 500AH urladdning under kortare perioder. Kan vara intressant att veta om man har LiFePO4 som startbatteri eller för vinschar, bogpropellrar och ankarspel, stora förbrukare under kort tid.

För fordonsägaren är det oftast intressant att veta hur snabbt de kan laddas så att vi kan använda motorns generator optimalt. En normal generator är mycket väl lämpad som laddare. Våra litiumbatterier trivs utmärkt med en laddning som regleras av den spänningsregulator som redan sitter i generatorn. Bäst fungerar det dock om regulatorns slutspänning är 14,4 Volt. Det kan behöva göras förbättringar i ett äldre elsystem för att helt tillgodogöra sig de möjligheter till "snabbladdning" som litiumbatterier erbjuder.