Så monterar du ihop dina celler och BMS till ett 12V eller 24V batteri

Viktig Information:

Montera lugnt, metodiskt och försiktigt. Säkerställ så att pol bryggorna inte får kontakt med både + och - polerna på samma cell, då blir det kortslutning och cellen kan skadas.

Dra inte åt pol skruvarna för hårt det kan trasa sönder gängorna och vrida sönder polerna

På cellerna är den SVARTA polen är +polen och den GRÅ är - polen

BMS: Montera BMSens temperatursensor och Bluetooth Dongle innan BMSen kopplas till litiumbatteriet.

Montera kabel stammen (den med en svart och fyra röda kablar 12V eller 8 röda kablar 24V) på cellerna innan du monterar kontakten i BMSen. Kontrollera att de sitter i rätt ordning. Koppla den första röd kabeln (den som sitter närmast den svarta) till + polen på första cellen, den andra röd till + polen på den andra cellen osv.

Montera nu den svarta kablen som det står B- på till - polen på den första cellen. Nu monterar du kontakten i BMSen

Studera monterings skissen noga innan du börjar.

Man kan montera BMSen på en vägg bredvid eller med kraftig dubbelhäftande tejp montera BMS på sidan av sitt batteri, vissa använder även monteringslim.

För mer information och instruktioner se "Monteringsskiss och "Monteringsvideo" samt "Byta gammalt batteri"

Montering steg för steg

För 12 V ställ upp dina celler enligt följande bild 

För 24 V ställ enligt följande bild 

  1. Om man vill hålla ihop cellerna, kan man dra ett varv med tejp runt cellerna ett varv på övre delen av cellerna och ett varv på nedre delen av cellerna. Använd gärna tejp som inte är elastisk och tål lite värme, som exempelvis Kapton eller Gorilla tejp. Det går även bra att använda buntband
  2. Lägg nu pol bryggan från + polen på cell 1 till - polen på cell 2 och skruva i skruvarna löst, bara så pol bryggan ligger på plats.
  3. Lägg pol brygga nr 2 från - polen på cell 2 till + polen på cell 3 och skruva i skruvarna löst bara så pol bryggan ligger på plats.
  4. Lägg pol brygga nr 3 från + polen på cell 3 till - polen på cell 4 och skruva i skruvarna löst bara så pol bryggan ligger på plats.
  5. (För 24 V batterier fortsätt på samma sätt till cell 8)
  6. Montera BMS blå kabel märkt B- till - polen på cell 1
  7. Ta kabelstammen med en svart kabel och 4 röda kablar (OBS för 24V 8 röda kablar) och för enkelhet montera på kabelskor
  8. Montera den svarta kabeln på - polen på cell 1 (samma pol som blå kabel märkt B-)
  9. Ta den första röda kabeln, det är den som sitter direkt bredvid den svarta kabeln och montera den på + polen på cell 1 (Montera den röda kabeln ovanpå pol bryggan)
  10. Ta den andra röda kabeln (den direkt efter den första röda kabeln och montera den på + polen på cell 2 (Montera den röda kabeln ovanpå pol bryggan)
  11. Ta den tredje röda kabeln (den direkt efter den andra röda kabeln och montera den på + polen på cell 3 (Montera den röda kabeln ovanpå pol bryggan)
  12. Ta den fjärde röda kabeln (den direkt efter den tredje röda kabeln och montera den på + polen på cell 4 
  13. (För 24V batteri fortsätter man på samma sätt med alla kablarna till cell 8)
  14. Nu är batteriet färdigmonterat och är redo att användas. Vid inkoppling till applikation så ska + kabel till strömförbrukare och laddare kopplas till + polen på cell 4 och - kabel från strömförbrukare och laddare kopplas till den svarta kabeln märkt P- på BMSen.