12V batterier
Hur startar jag upp min BMS?
Starta upp din BMS
För att starta upp lite äldre BMSer behöver man koppla batteriet till en laddare och starta laddaren. Du behöver även kortsluta kablarna som är märkta med P- och B-. Detta kan man gör med en bit kabel som man sätter mot BMS kontakterna för P- och B- i en sekund. Det kan uppstå en blixtbildning som kan upplevas lite obehaglig, men den är inte farligt.

Man kan även koppla ihop stift 5 och 6 på BMSen för att få den att starta upp.
På nya BMSer sitter det en liten knapp på bluetooth-pucken. Det ser ut som en diodlampa men det är en knapp. När man har kopplat ihop batteriet trycker man helt enkelt på knappen och BMSen startar upp. Man behöver inte koppla in batteriet eller ha en laddare inkopplad.
Hur du startar upp din bms 2.0 (Uppdatering)
Hur du tar hand om ditt batteri
Hur balanserar jag mina celler?

Balansering av celler

Anledningen till att man vill balansera cellerna är för att man vill att alla celler i batteriet jobbar lika mycket. Om man har stor obalans i cellerna kommer man inte få ut alla ampere som batteriet har. Det är oftast på grund av att en cell kommer att laddas snabbare än dem övriga. BMSen kommer att stänga av laddningen när t.ex. en cell är 3,65V, oavsett om de övriga bara är på t.ex. 3.4V. Har man fått obalans mellan cellerna kan man balansera dem, oavsett om dem är nya eller flera år gamla.

Det finns flera olika sätt att balansera sina celler.

1. Man kan parallellkoppla sina celler och använda en laddare som man kan ställa till 3.65V. Detta kommer att ta tid då laddningen i regel sker med 3-4A. Har man ett 12V batteri med 4 celler kan det ta en vecka, vilket förstås är beroende på vilken SoC (State of Charge) batteriet hade när man börjar ladda. Har man ett 48V batteri med 16 celler kan det ta flera veckor. Det är vanlig att man först seriekopplar cellerna för att ladda upp den så mycket det går. Sen parallellkopplar man dem för att göra en topp balansering och då tar det inte lika läng tid att ladda cellerna.

2. Man använder sig av balanseringen som finns i BMSen och låter den göra jobbet. Har man en kraftig obalans och BMSen inte klarar av att återställa balansen, kan man koppla in ett balanskort som gör jobbet. Balanskortet kommer att balansera cellerna vid laddning och urladdning.

3. Man kan även ställa ner "high volt cell protect" till t.ex. 3.3V och sen stegvis öka "high volt cell protect" till 3.65V. Detta är en tidkrävande process och kan behöva göras om flera gånger för att lyckas.

Välj rätt inställning för din BMS!
Här nedan kommer en förklaring av de allra flesta inställningar i din Daly Smart BMS app! 🌟
Daly BMS app förklaring för vad olika symboler betyder förklarat av BatteryGO, försäljare av LifePO4 Litium Batterier
PROTECTION PARAMETERS
CELL CHARACTERISTICS
COLLECT BOARD SETTINGS
TEMP PROTECTION
PARAMETER SETTINGS
Montera ditt eget LifePO4 batteri!
Viktig Information

Montera lugnt, metodiskt och försiktigt. Säkerställ så att pol bryggorna inte får kontakt med både + och - polerna på samma cell, då blir det kortslutning och cellen kan skadas.
Dra inte åt pol-skruvarna för hårt det kan trasa sönder gängorna och vrida sönder polerna.
På cellerna är den SVARTA polen, +polen och den GRÅ är -polen.
BMS

Montera BMSens temperatursensor och Bluetooth Dongle innan BMSen kopplas till litiumbatteriet. 
Montera kabel stammen (den med en svart och fyra röda kablar 12V eller 8 röda kablar 24V) på cellerna innan du monterar kontakten i BMSen. 
Kontrollera att de sitter i rätt ordning. Koppla den första röd kabeln (den som sitter närmast den svarta) till + polen på första cellen, den andra röd till + polen på den andra cellen osv. 
Montera nu den svarta kablen som det står B- på till - polen på den första cellen.
Nu monterar du kontakten i BMSen. Studera monterings skissen noga innan du börjar. Man kan montera BMSen på en vägg bredvid eller med kraftig dubbelhäftande tejp.
Montera BMS på sidan av sitt batteri, vissa använder även monteringslim.
 
FÖR MER INFORMATION OCH INSTRUKTIONER SE "MONTERINGSSKISS OCH "MONTERINGSVIDEO" SAMT "BYTA GAMMALT BATTERI"
 
 1. Om man vill hålla ihop cellerna, kan man dra ett varv med tejp runt cellerna ett varv på övre delen av cellerna och ett varv på nedre delen av cellerna. Använd gärna tejp som inte är elastisk och tål lite värme, exempelvis Kapton eller Gorilla tape. Det går även bra att använda buntband
 2. Lägg nu pol bryggan från + polen på cell 1 till - polen på cell 2 och skruva i skruvarna löst, bara så pol bryggan ligger på plats. 
 3. Lägg pol brygga nr 2 från - polen på cell 2 till + polen på cell 3 och skruva i skruvarna löst bara så pol bryggan ligger på plats. 
 4. Lägg pol brygga nr 3 från + polen på cell 3 till - polen på cell 4 och skruva i skruvarna löst bara så pol bryggan ligger på plats. 
 5. (För 24 V batterier fortsätt på samma sätt till cell 8)
 6. Montera BMS blå kabel märkt B- till - polen på cell 1
 7. Ta kabelstammen med en svart kabel och 4 röda kablar (OBS för 24V 8 röda kablar) och för enkelhet montera på kabelskor
 8. Montera den svarta kabeln på - polen på cell 1 (samma pol som blå kabel märkt B-)
 9. Ta den första röda kabeln, det är den som sitter direkt bredvid den svarta kabeln och montera den på + polen på cell 1 (Montera den röda kabeln ovanpå pol bryggan)
 10. Ta den andra röda kabeln (den direkt efter den första röda kabeln och montera den på + polen på cell 2 (Montera den röda kabeln ovanpå pol bryggan)
 11. Ta den tredje röda kabeln (den direkt efter den andra röda kabeln och montera den på + polen på cell 3 (Montera den röda kabeln ovanpå pol bryggan)
 12. Ta den fjärde röda kabeln (den direkt efter den tredje röda kabeln och montera den på + polen på cell 4
 13. (För 24V batteri fortsätter man på samma sätt med alla kablarna till cell 8)
 14. Nu är batteriet färdigmonterat och är redo att användas. Vid inkoppling till applikation så ska + kabel till strömförbrukare och laddare kopplas till + polen på cell 4 och - kabel från strömförbrukare och laddare kopplas till den svarta kabeln märkt P- på BMSen.
Varför ska man ha LiFePO4 och BMS?

I denna video och text kommer vi att berätta om de litium LiPePO4 celler och batterier som vi säljer.

Det finns stora kvalitetsskillnader på litium LiFePO4 celler och batterier. Litiumbatterier har egenskaper som på många sätt gör dem mer lämpade för energilagring i t.ex. båtar, husbilar, husvagnar, golfbilar och liftar mm. 

Lithium Iron Phosphate eller på svenska Litium-Jon Järnfosfat (LiFePO4). 

Litiumbatterier (LiFePO4) är betydligt lättare

Ett Litiumbatteri väger bara 1/5 - 1/6 av vad ett Bly/AGM/Gel batteri väger för motsvarande kapacitet.

Om vi tar t.ex. ett 100AH batteri. Det väger c:a 28 kg och ett motsvarande Litiumbatteri väger 12 kg. Har man en batteribank på 4x100AH (28 kg) blir fordonet 88 kg lättare om man väljer Litiumbatteri med samma kapacitet.

Högre energitäthet

Bly/AGM/Gel batteri 12 volt på 100AH ger i verkligheten 50AH, vilket gör att man bara får ut 50% av kapaciteten. Har man en 12 volts batteribank på 4 x 100 AH = 400AH x 50% = 200AH. 

På ett 12 volts Litiumbatteri på 100 AH får man ut 100% vid förbrukning. Ska man jämföra kapacitet på de olika teknikerna, så ger 4 x 100AH Litium också 400AH. Med andra ord man får ut 200AH mer med Litiumbatterier. Ett alternativ är att halvera antalet batterier.

Laddas upp fortare

Utan att bli allt för teknisk så har Litiumbatterier lägre motstånd vilket gör att det laddas upp mycket snabbare. Detta resulterar i att man behöver köra motor eller generator kortare tid. Det är fullt möjligt att ladda upp batterierna med solceller under en dag.

För att ge en jämförelse, tar det 8 timmar att ladda ett 12 volts Bly/AGM/Gel 100AH fullt. För ett 12 volts Litiumbatteri 100 AH tar det 2 timmar.

Håller längre

Livslängd mäter man i Depth of Discharge (DoD) och hur många återupprepningar ett batteri klarar att laddas ur.

Bly/AGM/Gel Deep cycle – klarar 300-600 återupprepningar @ 50% DoD

LiFePO4 – 3500 återupprepningar @ 80% DoD

Ett Litiumbatteri har en livslängd som är drygt 6-8 gånger längre än ett Bly/AGM/Gel batteri.

Tål djupare urladdning

Man bör aldrig ladda ur ett Bly/AGM/Gel batteri under 12 Volt. Ett kvalitets litiumbatteri kan laddas ur till 10 Volt.

Man ska aldrig gå under 10V för det kan skada batteriet. Av denna anledning ska man ha en BSM (Batteriövervakningssystem) som stänger av batteriet innan det skadas.

Lägre självurladdning

Litiumbatteri kan t.ex klara sig utan underhållsladdning under hela vinterhalvåret, utan problem. Bly/AGM/Gel batterier laddar ur till 80% på 4 månader Litiumbatterier laddar ur till 80% på 8 månader.

Miljö

LiFePO4 är fria från bly, kvicksilver och kadmium, samt andra giftiga ämnen. 

De egenskaper vi särskilt vill framhålla är livslängden och benägenheten att ta emot laddning.

Vinterunderhåll

LiFePO4 batterier har mycket låg självurladdning och behöver inte laddas under vintern. Tillse att batterierna är laddade till hälften eller strax under ca 13,20 Volt. Koppla sedan loss ena anslutningen till batterierna så att de helt säkert inte har någon förbrukare ansluten. På våren är det bara att ansluta batterierna och starta. 

Om ni tittar till batterierna under vintern och noterat att polspänningen sjunkit lite, kanske till 13,10V är det helt i sin ordning. Polspänningen sjunker något när temperaturen sjunker.

BMS (Battery Management System)

Det är extremt viktigt att varje individuell cell i ett LiFePO4-batteri skyddas mot över- och underspänning samt mot övertemperatur. En dålig och/eller under dimensionerad BMS kan förstöra batteriet helt. En BSM ska ha koll på att batteriet inte utsätts för överspänning (14,6V) och inte utsätts för underspänning (10V). I båda fallen ska BMSen skydda batteriet och stänga av ingående respektive utgående ström. BMS bör kunna balansera cellerna så man får ut maximal kapacitet av batteriet.

Laddning 

De flesta tillverkare av litiumbatterier anger att de bör laddas med så kallad "CCCV"-teknik (Constant-current constant-voltage laddare) för att uppnå bästa resultat. Det betyder att laddning skall ge konstant ström under laddförloppet och att laddningen avslutas med konstant spänning och avtagande ström. Det innebär att de kan laddas med både liten och stor ström. Med liten ström menas att det kan ta upp 10 timmar att ladda dem fulla och med stor menar vi så stor laddström som maximalt rekommenderas av tillverkaren. 

Laddning och urladdning mäts i C mot batteriets AH. Om batteriet är ett 12V 100AH batteri och batteriet kan laddas med 1C, innebär det att tillverkaren rekommenderar att man laddar med max 100AH. Står det 0,1C så blir det 10% av 100AH vilket innebär max laddning med 10AH.

Vid urladdning kan det t.ex. stå Max discharge current 4C och Peak discharge current 5C. Det innebär 4 eller 5 x 100AH = 400AH eller 500AH urladdning under kortare perioder. Det kan vara intressant att veta om man har LiFePO4 som startbatteri eller för vinschar, bogpropellrar och ankarspel (stora förbrukare under kort tid). 

För fordonsägaren är det oftast intressant att veta hur snabbt de kan laddas så att vi kan använda motorns generator optimalt. En normal generator är mycket väl lämpad som laddare. Våra litiumbatterier trivs utmärkt med en laddning som regleras av den spänningsregulator som redan sitter i generatorn. Bäst fungerar det dock om regulatorns slutspänning är 14,4 Volt. Det kan behöva göras förbättringar i ett äldre elsystem för att helt tillgodogöra sig de möjligheter till "snabbladdning" som litiumbatterier erbjuder.

JÄMFÖRELSE MELLAN AGM OCH LITIUM LIFEPO4:

AH eller amperetimmar, är den kapacitet man får ut ur batteriet. Fler AH desto längre kan man vara ute utan att behöva ladda batteriet eller batterierna. 

2 x AGM 12V 250AH, ger 500AH men man får bara ut 50% av kapaciteten ur ett Bly, AGM eller GEL batteri. Litium LiFePO4 får man ut alla AH som batteriet har. T.ex. BatteryGo LiFePO4 12V 280AH ger också 280AH i kapacitet. 

Jämförelsen nedan är mellan gammal teknik AGM (från ett välkänt märke) och ny teknik Litium LiFePO4 batterier.

 • Ett Batterygo LiFePO4 280AH batteri ger mer kapacitet och är 6 gånger lättare (23 kg) och tar 6 gånger mindre plats. Har 4 gånger längre livslängd och är 7% dyrare jämfört med den kapacitet man får ut. 
 • Att släpa runt 132 kg extra hela tiden, vad kostar det i extra bränsleförbrukning? 
 • Räknar man in livslängden så är LiFePO4 280 AH batteri 334% billigare. 
 • Vill man ha mer plats, mindre vikt och batterier som håller länge så är Litium LiFePO4 batterier oslagbara. 
 • Inget bly, syra eller andra giftiga ämnen, kan därför monteras litium liggande på sidan. 100% nyttjande av kapaciteten i batteriet, jämfört med bly/Gel/AGM batteri där man får ut 50% av kapaciteten. 
 • Extremt låg självurladdning, kan stå hela vintern utan laddning. 
 • Säkraste litium tekniken, ingen risk för brand vid överladdning eller vid en krock. 
 • Kan både serie- och parallellkopplas
Byt ut ditt gamla batteri mot ett LifePO4