Återbetalning

Om du nyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalat för artikeln snarast eller senast inom 7 dagar från den dag då vi tog emot artikeln. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka artikeln.

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/